Blog

0 04 / 09 / 2018

Phòng ăn: Hướng dẫn giặt và chăm sóc khăn trải bàn

By : admin

Bạn là gia đình thường xuyên sử dụng khăn trải bàn, khăn ăn bằng vải? Chúng tôi chủ yếu sử […]

Read more
1 02 / 09 / 2018

Chuẩn bị giường của bạn sẵn sàng cho mùa đông

By : admin

Tôi đã từng nói về thuốc tẩy và nó chắc chắn có vị trí như thế nào trong việc giặt […]

Read more

Order Form

Name *

Address *

Phone Number *

E-mail *

Pick-Up Date

Delivery Date

Preferred Laundry Detergent TideGainAll Free & ClearI Will Provide

Bleach Whites YesNo

Laundry Bag Needed?YesNo

Line Dry Items Included (Limit 5 Items)

Special Instructions

X